Waarom?

Wanneer je met verschillende partners samenwerkt, is kwaliteit van communicatie van groot belang. De geloofwaardigheid die partners aan een participatieproces hechten, hangt niet af van het resultaat dan wel van de vraag of het proces als kwaliteitsvol werd ervaren door alle actoren. Een goede communicatie met je projectpartners is daarom van groot belang. Betrek hen en heb aandacht voor ieders inbreng. Kwaliteitsvolle communicatie komt neer op keuzes motiveren en criteria aangeven die tot bepaalde keuzes leiden.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php