Wat moet je doen?

Organiseer uitwisselingmomenten

Laat gelijkgezinden samenkomen en over hun ervaringen vertellen. Hoe gaan ze ermee om? Hoe pakken zij het aan? Om dit te laten slagen, zijn een aantal elementen cruciaal:

  • actieve/participerende personen,
  • personen die hun ervaring met anderen willen delen,
  • personen die de ervaring van anderen willen horen,
  • personen die hun eigen handelen in vraag kunnen stellen,
  • een goed afgebakende methodiek die waakt over timing, thema en constructieve sfeer.

Waarvoor moet je opletten?

Veiligheidsgevoel

Zorg dat iedereen een veilig gevoel heeft. Verplicht niemand om te spreken. Maak duidelijk dat het de bedoeling is om via het delen van verhalen en ervaringen nieuwe inzichten te verwerven en samen na te denken over hoe je tot een betere aanpak kunt komen.

Bewaak timing en thema

Uitwisseling van ervaringen dreigt wel eens uit te lopen of van richting te veranderen, waardoor het gesprek plots over een ander thema gaat of veel meer tijd inneemt dan voorzien. Bewaak daarom de timing en het thema.

Bewaken van positieve sfeer

Gezien de mensen rond de gesprekstafel vaak dezelfde ervaringen delen, kan het gebeuren dat zij vooral de negatieve ervaringen zullen aanhalen en uitdiepen. Het is belangrijk om dit niet te negeren, maar op zoek te gaan naar wat men dan wel kan doen om deze ervaringen in de toekomst te vermijden.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php