Waarom?

Om tot een participatief beleid te komen, is matching een cruciaal onderdeel. Dat wil zeggen: individuen matchen met een initiatief, een organisatie, rond een bepaald thema, met een ander individu … Het gaat hier over de zoektocht naar nieuwe matchingmogelijkheden. Er is heel wat potentieel, maar zowel individuen als organisaties/structuren staan vaak alleen.

Het individu kent niet steeds de structuren die een antwoord bieden op hun ambities, vragen en bezorgdheden. Organisaties weten niet altijd hoe en waar nieuwe input moet worden gezocht en blijven makkelijk steken in oude vormen en ledensamenstellingen. Directe matching kan hier een antwoord op geven.

In de zoektocht naar nieuwe matchingmogelijkheden is rechtstreekse matching een efficiënte en doelgerichte manier van werken. Matching durft mensen bij elkaar brengen en brengt vraag en aanbod rechtstreeks met elkaar in contact.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php