Wat moet je doen?

Baken je doelgroep duidelijk af

Analyseer de huidige samenstelling van je overlegorgaan en bepaal waar je naartoe wil. Wie zijn de betrokken actoren? Wie ontbreekt er nog? Mensen met dossierkennis of kennis over het werkveld? Enkel professionelen of ook vrijwilligers? Stel een duidelijk profiel op van de gewenste leden: wie zijn ze, wat verwacht je van hen, welke interesses en ervaring hebben zij?

Wees zichtbaar en zorg ervoor dat mensen zich welkom voelen

Vaak blijven mensen weg omdat ze je organisatie niet kennen. Stel daarom je werking open, bijvoorbeeld met een open adviesraad, een evenement, een opendeurdag … Gebruik ook de digitale mogelijkheden zoals sociale netwerken. Werk met thema’s of een afgebakend project. Zorg dat mensen weten wat je doet, dan vinden ze de weg wel.

Begrijpbaarheid

Geef duidelijk aan wat je opdrachten en bevoegdheden zijn en wat je concreet verwacht van deelnemers. Zorg voor doelmatige en/of creatieve vergadervormen. Vermijd overmatig gebruik van vakjargon.

Zorg voor betrouwbaarheid en een veilig gevoel

Zorg dat deelnemers zich welkom voelen. Dit werk je in de hand door een stagemoment, meter- en peterschap of introductietraject. Nieuwe leden moeten voldoende ondersteuning krijgen en in een veilig klimaat kunnen werken aan dossierkennis, assertiviteit … Stimuleer daarom ook informele contactmomenten. Betrek iedereen, laat iedereen aan bod komen.

Praktische overwegingen

Maak ook de praktische drempel zo laag mogelijk. Kies een tijdstip waarop iedereen aanwezig kan zijn en zorg dat de vergaderlocatie vlot bereikbaar is.

Waarvoor moet je opletten?

Weerstand

Weerstand bij verandering is normaal. Niet iedereen staat erachter, mensen voelen zich niet gehoord, hebben het gevoel dat de beslissing zonder hen genomen werd. Misschien hebben de critici gewoon ook betere alternatieven.

Te snel, te veel

Verander niet te snel, te veel zaken ineens. Ook al besluit je als groep dat verandering nodig is, die verandering mag niet té groot of té abrupt zijn. Op termijn mondt dit uit in frustraties en ongenoegen.

Hoe vermijd je valkuilen?

Voer veranderingen samen in, als groep, in overleg. Je hebt dan meteen een breed draagvlak. Wees eerlijk met jezelf: analyseer in groep jullie overlegforum, neem de randvoorwaarden mee en ga op zoek naar concrete tips en inspirerende initiatieven.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php