Wat moet je doen?

Rol van de coach

De rol van de coach is cruciaal om ruimte te geven aan burgerinitiatieven en deze te stimuleren. Een goede coach beschikt over een analytisch inzicht en een degelijke kennis van groepsprocessen. Ook heeft hij/zij aandacht voor de belangen van een ander en interesse in het individu. Goede communicatieve vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk. De coach zal daarom reflecteren over zijn eigen handelen alsook over het noodzakelijke proces:

Aandacht voor het eigen handelen

Hoe werk je aan betrouwbaarheid en bekendheid?

 • Wees steeds bereikbaar, zichtbaar aanwezig en toegankelijk.
 • Ga geen taboes uit de weg.
 • Zorg dat je geeft en neemt.
 • Heb aandacht voor de groep zonder het individu uit het oog te verliezen.
 • Adviseer niet, maar zoek samen naar de beste oplossing.
 • Ondersteun, motiveer en benader de zaken positief.
 • Oordeel niet.
 • Werk vanuit vertrouwen en wederzijds respect.
 • Behoud de focus en geef structuur.

Aandacht voor het proces van een (burger)actie

Een (burger)actie op poten zetten, vraagt een grondige voorbereiding waarbij een ‘coach’ de trekkersrol kan spelen of achter de schermen kan ondersteunen op volgende punten:

 • Uitgangspunt: de wil tot actie vloeit vaak voort uit verontwaardiging of persoonlijke bekommernissen van de deelnemers. De coach heeft hier aandacht voor en zorgt dat de reden voor de actie duidelijk afgebakend is en gedragen wordt door de groep.
 • Actievoorbereiding: rolverdeling voor, tijdens en na actie; draaiboek; welke campagne en strategie gaan we volgen?; hoe omgaan met conflictsituaties voor en tijdens de actie?; consensus in de besluitvorming bewaken; participatief vergaderen.

Waarvoor moet je opletten?

Wettelijk kader

Denk goed na over je actie en vooral de juridische aspecten ervan. Vermijd problemen en tracht zoveel mogelijk in regel te blijven.

Arbeidsintensief

Wees je ervan bewust dat een burgerinitiatief ondersteunen zeer arbeidsintensief is, zowel voor jou als coach als voor de deelnemers. Bouw regelmatig rustmomenten in voor alle betrokken partijen.

Werk versus privé

Acties gebeuren dikwijls vanuit een persoonlijke bekommernis. Daardoor dreigt de grens tussen werk en privé wel eens te vervagen. Heb ook hier aandacht voor.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php