Wat moet je doen?

Aandacht voor centralisatie van het proces

Omdat je gezamenlijk en van onderuit werkt met open processen is aandacht voor centralisatie van het proces vereist op 2 niveaus: van en in het proces. Het kunnen 1 of meerdere personen zijn die het geheel centraliseren. Die proceseigenaar(s) moet(en) de 2 niveaus begrijpen en ermee kunnen omgaan. Cruciaal daarbij is zijn (hun) betrokkenheid, rolinvulling en beslissingsruimte.

Management VAN het (participatieve) proces

Het gaat hier over timing, duur, samenstelling van stuurgroepen, afbakening van taken, wie coördineert en monitort het proces … Met andere woorden: hoe wordt het project praktisch opgezet en bijgestuurd?

Management IN het (participatieve) proces

Hoe loopt het proces inhoudelijk? Het draait hier om de keuzes die door de verschillende actoren worden gemaakt en hoe die worden gemaakt. Dat is belangrijk voor het verdere procesverloop. Wie wordt gehoord? Hoe en wat communiceren we? Welke boodschap willen we meegeven?

Werk met herhaling

Wanneer je aan een participatief beleid wil werken (en hiervoor een ontwikkelingstraject aangaat) dan zal je moeten loskomen van een aantal oude ideeën en je nieuwe kennis eigen maken. Bij dit leerproces is – zoals bij alle leerprocessen – voldoende herhaling noodzakelijk. Is er onvoldoende herhaling, dan worden nieuwe kennis en inzichten niet opgenomen. Beter te veel dan te weinig herhaling dus.

Zorg voor betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces

Hoe meer iemand zich betrokken voelt en het belang van het ontwikkelingsproces inziet hoe gemakkelijker dat proces zal verlopen. Ga dus voor een persoonlijke aanpak of een procesaanpak die iedereen maximaal betrekt.

Waarvoor moet je opletten?

Blijf bij de zaak.

Binnen het potentieel en de dynamiek van een open proces is het mogelijk dat er wordt afgedwaald. Bewaar en bewaak het overzicht en verlies het proces niet uit het oog. Anders kan dit leiden tot resultaten die lijnrecht tegenover je oorspronkelijke verwachtingen en doelstellingen staan. Vermijd dit door samen te werken of je te laten bijstaan door organisaties met ervaring.

Beperkte betrokkenheid

Als iemand zich niet betrokken voelt of het belang van verandering niet inziet, dan blijft het traject een ver-van-mijn-bed-verhaal. Op bepaalde momenten zal zo iemand zich misschien bewust worden van de noodzaak van verandering. Maar die momenten en dat besef gaan zo weer voorbij.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php