Wat moet je doen?

Capaciteitsversterkende vorming is een welkom middel om mondige burgers te ondersteunen en lokale besturen te doen reflecteren.

Capaciteitsversterking speelt zich af op verschillende niveaus:

 • individueel: ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties van de persoon.
 • Organisatorisch: versterken van de capaciteiten van de organisatie.
 • Institutioneel: ontwikkeling van regels en voorwaarden die organisaties in staat stellen om op een goede manier te functioneren.
  Aangezien capaciteitsversterking een heel ruim begrip is, is er geen strikt kader voor. Het kan heel verschillende vormen aannemen: van klassieke vormingen tot ervaringsgerichte en totaal nieuwe manieren van leren.
  Om de juiste vorming te kiezen, die met de meeste kans op succes voor jou en je organisatie, houd je best rekening met deze factoren:

  • Stem inhoud, vorm, duur en proces af op de individuele noden en behoeften van de doelgroep.
  • Wees je bewust dat mensen vaak al over een grote bagage beschikken. Kijk naar wat er al is en bouw daar verder op.

Waarvoor moet je opletten?

Valkuilen van capaciteitsversterking

Capaciteitsversterking kan haar doel voorbijschieten door:

 • Onvoldoende afstemming van enerzijds inhoud, vorm, duur en proces en anderzijds de noden en behoeften van de doelgroep.
 • Wees waakzaam voor betuttelende en stigmatiserende houdingen en verzet je hiertegen. De doelgroep moet zelf bepalen hoe hij de capaciteitsversterking ziet en invult. De kunst is te adviseren in plaats van te controleren, richting te geven of te oordelen.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php