Wat moet je doen?

Luister

Neem de tijd om potentiële deelnemers en hun drijfveren beter te leren kennen. Start met luisteren in plaats van je project meteen voor te stellen.

Wees proactief

Leg zelf contacten op lokale gelegenheden en luister naar wat mensen daar brengt. Begeef je op de locaties waar mogelijke deelnemers zich bevinden. Ga zelf naar hen toe en wacht niet tot zij naar jou toe komen.

Zorg voor een duidelijke win-win situatie

Maak naar potentiële deelnemers op een prikkelende manier duidelijk wat voor hen de meerwaarde is, hoe klein die ook is.

Wees flexibel

Communiceer plaats, tijd en inhoud zo concreet mogelijk, maar wees flexibel en stuur ze bij na inbreng van deelnemers, ook al moet je daarvoor sommige zaken grondig veranderen.

Waarvoor moet je opletten?

Spanningsveld

Wanneer jij ervoor kiest om eerst tijd te steken in netwerken, proactief zijn en deelnemers beter leren kennen, dan is dit een terechte en zelfs noodzakelijke keuze voor het welslagen van je initiatief. Deze aanpak kan echter zorgen voor een zeker spanningsveld tussen jouw doelstellingen en de verwachtingen en voorwaarden van een subsidiërende instantie. Ga hier bewust mee om. Hoe kun je dit doen? Wees proactief naar je subsidiegever. Geef het een plaats binnen de voorziene overlegmomenten. Houd een open gesprek. Benoem dit spanningsveld en kijk wat mogelijk is rekening houdend met het evenwicht kwaliteit-kwantiteit. Kennis omtrent monitoring en evaluatie van impactgericht werken bestaat, maar staat in België nog in zijn kinderschoenen.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php