Waarom?

Binnen een participatief beleid is het van groot belang dat je op het vlak van communicatie vooruit kijkt en proactief werkt. De geloofwaardigheid van een participatieproces hangt niet zozeer af van het resultaat dan wel van de vraag of het proces als kwaliteitsvol werd ervaren door alle actoren. Onder kwaliteit van communicatie verstaan we hier: geloofwaardig, correct, tijdig, eerlijk en gemeend. Wil je werken aan goede communicatie binnen een participatief beleid, wees dan proactief en zet zelf de eerste stap naar de ander toe.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php