Wat moet je doen?

Voorbereiding

De vorm van een getuigenis primeert niet op de boodschap. Ongeacht de vorm (live verhaal, film, fotopresentatie …) kan eenzelfde resultaat worden bereikt op voorwaarde dat de elementen aanwezig zijn die empathie oproepen en aanzetten tot actie. Daarom is voorbereiding erg belangrijk. Doe dit samen met de getuige. Zorg dat hij of zij:

  • op de hoogte is van het doelpubliek,
  • goed weet hoe, vanuit welke invalshoek, het verhaal verteld moet worden,
  • zich welkom voelt,
  • niet onnodig moet wachten (dit verhoogt stress),
  • bedankt wordt (bv. cadeaubon), want een persoonlijk verhaal delen, is niet makkelijk.

Bepaal ook samen of er al dan niet een vragenronde is en wie welk type vragen opvangt.

Pakkende getuigenis

Zorg voor passende en inspirerende getuigenissen.

  • Passend: de groep kan zich identificeren met het verhaal. Zorg voor een gemeenschappelijk punt. Zo zijn we (allemaal) ouder, bezorgde burger, kiezer …
  • Inspirerend: de getuigenis raakt de luisteraar of kijker persoonlijk en toont ook aan dat verandering of ingrijpen dringend is.

Evaluatie

Zorg steeds voor een evaluatie: hoe heeft de getuige het ervaren? Zijn er tips voor verbetering? Wil de getuige weten wat het effect was van de getuigenis?

Waarvoor moet je opletten?

Uitweiding

Laat de getuige of moderator ervoor zorgen dat men bij het thema blijft tijdens de getuigenis en tijdens de vragenronde.

Vragen en reacties

Interactie is goed, maar wees waakzaam op te veel vragen. De getuige moet rustig zijn of haar verhaal kunnen brengen, zonder (constante) onderbrekingen. Heb aandacht voor de aard van de vragen. De getuige moet enkel antwoorden op vragen die met de getuigenis te maken hebben en niet ingaan op zaken die kaderen in een ruimer perspectief.

Emoties

Soms leiden getuigenissen tot emotionele reacties (onbegrip, frustratie, onverschilligheid …). Counter dit en plaats het in een ruimer perspectief. Laat reacties niet de overhand nemen in de groepsdynamiek. Je kan deze valkuilen vermijden door een goede voorbereiding en een goede moderator of procesbegeleider.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php