Wat moet je doen?

Vitale coalities

Een participatief beleid heeft nood aan verschillende benaderingen. Betrek dus mensen met zeer uiteenlopende profielen en expertises. Goede partners komen dikwijls uit onverwachte hoek. Door belangrijke samenwerkingsverbanden bereik je meer mensen op een andere manier en ook mensen die anders niet aan bod komen.

Gedeelde verantwoordelijkheid

Wanneer je nadenkt over een participatief beleid, dan denk je ook na over de kracht van samenwerking en de rol van de deelnemers. Het is belangrijk te komen tot een gedeelde verantwoordelijkheid in plaats van een verdeelde verantwoordelijkheid. Uiteraard kan (en mag) de verantwoordelijkheid meer bij de één of de ander liggen, afhankelijk van context, probleem, complexiteit en draagkracht.

Afstemmen van verwachtingen

Ga na of de verwachtingen van de betrokkenen wel degelijk met elkaar in overeenstemming zijn. Ga er niet zomaar van uit dat iedereen dezelfde verwachtingen deelt, op dezelfde lijn zit en dat taakverdeling en verantwoordelijkheden duidelijk zijn voor iedereen. Als je niet afstemt met iedereen, kan het misgaan en ontstaan er misverstanden of ergernis.

Waarvoor moet je opletten?

Evenwicht

Zorg steeds voor een evenwicht tussen de verschillende samenwerkende partners. Het gevaar is immers dat de doelstelling of visie van één partner het collectieve doel gaat domineren of intenties van anderen onderdrukt.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php