Onderneem zelf actie

Wil je werken aan meer en betere participatie en diversiteit in je organisatie, overlegforum of bestuur? Jij kan het verschil maken! Laat je inspireren door deze dertien acties en ga ermee aan de slag.

Durf veranderen

Hoe zorg je voor een participatieve structuur? Welke aanpassingen of initiatieven moet je daarvoor nemen? Kortom: welke structuur en aanpak werken drempels weg?

1-480x480
Lees meer
2-480x480

Vertrek vanuit de mens

Welke behoeften, bezorgdheden, motivaties en ambities leven er bij de mensen? Bekijk organisatie, acties en projecten van onderuit. Zo creëer je engagement en eigenaarschap.

Lees meer

Stel goede vragen

Door de juiste vragen te stellen, laat je het van de anderen komen. Dit kan helpen om betrokkenheid te krijgen van je doelgroep én van professionele partners. Bovendien zorgt het voor een rechtstreekse, oprechte dialoog en een geanimeerd gesprek.

actie_3
Lees meer
11-480x480

Zet expertise in

Weet je niet waar te beginnen of hoe iets aan te pakken? Heb je nood aan diverse benaderingen om tot een goed resultaat te komen? Maak gebruik van de kennis en ervaring van anderen.

Lees meer

Wees proactief

Durf naar buiten te komen, vernieuwend en toekomstgericht te zijn. Hoe breng je jouw project over naar potentiële deelnemers? Hoe maak je je doelstellingen en manier van werken duidelijk? Hoe geef je invulling aan je project of je plannen?

7-480x480
Lees meer
15-480x480

Betrek je projectpartners

Hoe kan je zorgen dat je projectpartners zich betrokken voelen? Of beter: hoe betrek je jouw projectpartners?

Lees meer

Organiseer open trajecten

Welke aanpak is het meest effectief om te komen tot diepgaande verandering en een duurzaam resultaat?

4-480x480
Lees meer
5-480x480

Werk met inspirerende getuigenissen

Hoe zorg je voor een urgentie-effect waardoor mensen beseffen dat het proces moet plaatsvinden? Hoe zorg je vervolgens voor een call-to-actioneffect? Hoe bewerkstellig je dat mensen zich identificeren en persoonlijk verbonden voelen met wat je wilt veranderen? Getuigenissen zijn veelal het antwoord.

Lees meer

Deel je ervaring

Hoe kan je via het delen van persoonlijke verhalen mensen sterken en zorgen voor nieuwe inzichten, nieuwe leermomenten?

8-480x480
Lees meer
9-480x480

Creëer netwerk- en ontmoetingsmomenten

Nieuwe samenwerkingen, leuke locaties voor activiteiten, toffe projecten, kanalen voor subsidies … de meerwaarde van een kennismaking schuilt in uitwisseling van ideeën en activiteiten en in het delen van expertise. Je hoeft niet meteen te gaan samenwerken, proef eerst en vooral van de kennismaking.

Lees meer

Stimuleer burgerinitiatieven

Hoe zorg je ervoor dat mensen uit eigen beweging hun schouders zetten onder een concrete (burger)actie en hoe kun je hen daarin steunen en stimuleren?

10-480x480
Lees meer
6-480x480

Organiseer vorming die capaciteitsversterkend werkt

Hoe kan je geëngageerde burgers versterken en lokale besturen doen reflecteren?

Lees meer

Doe aan directe matching

Wat houdt directe matching in? De betrokkene gaat op basis van haar (of zijn) interesse, soms zonder voorbereiding, rechtstreeks naar een relevante activiteit (derdewereldraad, nieuwjaarsreceptie, Streekkrant …). Indien men dit vraagt of wenselijk vindt, kun je mee als ondersteuning.

14-480x480
css.php