Handelingsprincipes

Wil je werken aan een participatief beleid met aandacht voor superdiversiteit, dan houd je best rekening met deze vijf principes:

12-480x480

Maatwerk

In een wereld die voortdurend in evolutie is, helpt het niet om statische methoden toe te passen. De realiteit vraagt dat je werkt op maat van situaties, mensen, doelstellingen, betrokken partijen, socio-economische contexten … Maatwerk is meer dan ooit een noodzaak om tot een duurzaam resultaat te komen.

9-480x480

Samenwerking

Samenwerking vanuit wederzijds respect en gelijkheid is cruciaal voor participatief beleid. Een goede samenwerking van partners uit verschillende invalshoeken belicht verschillende facetten en leidt naar een duurzame oplossing.

18-480x480

Communicatie

De geloofwaardigheid van een participatieproces hangt niet zozeer af van het resultaat, dan wel van de vraag of het proces als kwaliteitsvol werd ervaren door alle actoren. Daarom is de kwaliteit van de communicatie van groot belang: geloofwaardig, correct, tijdig, eerlijk en gemeend.

16-480x480

Het proces

Een participatief beleid doorvoeren, is een proces van informeren en afstemmen (van meningen, inzichten en gevoelens) dat tot een duurzame consensus leidt. Schenk daarom aandacht aan getuigenissen, ontmoeting, coaching en vorming.

17-480x480

Matching

Matching zorgt soms voor een heel nieuwe ‘wind’. Er is immers heel wat potentieel, engagement en goede wil te vinden in de samenleving, maar zowel individuen als organisaties/structuren staan vaak alleen. Laat ze elkaar vinden.

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php