afbeelding_changemakers_2

Waarom dit project?

Kijk om je heen. Superdiversiteit is niet meer weg te denken uit het persoonlijk leven, noch uit het publieke domein. Helaas vinden mensen niet altijd de weg naar plekken die de samenleving vorm geven. Denk maar aan het parlement of de gemeenteraad. Maar ook oudercomités of sportraden blinken niet altijd uit in diversiteit.

2012, Kick-off!

Het Minderhedenforum wilde daar verandering in brengen en startte in januari 2012 met het project Changemakers. Drie jaar lang en met een team van 11 personen was het project lokaal actief in zes Vlaamse regio’s: West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant, Mechelen, Kempen – Antwerpen en Limburg.

Hoe?

Binnen elke regio werd op maat van de lokale context gewerkt aan meer en betere participatie en diversiteit in overleg. Men ging actief op zoek naar Changemakers, mensen met een migratieachtergrond die verandering wilden brengen in hun straat, buurt, school of stad. Mensen die hun stem wilden laten horen en het beleid wilden beïnvloeden. Naar gelang behoeften, noden en vragen vanuit de changemakers organiseerden we vormingstrajecten en boden we ondersteuning op maat aan. Naar overlegstructuren toe probeerden we samen met hen op zoek te gaan naar kansen voor meer participatie en diversiteit.

Anno 2015

In totaal werden meer dan 1200 Changemakers bereikt, meer dan 550 activiteiten georganiseerd en meer dan 60 partners betrokken.
Het project steunde op vijf principes: Maatwerk, Communicatie, Samenwerking, Proces en Matching.

Meer info? 3 jaar Changemakers in beeld

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php