Changemakers.be is het resultaat van een project van 3 jaar.
Anno 2015 loopt dit project op zijn einde en lanceert het Minderhedenforum Changemakers.be.

Changemakers.be heeft 3 doelstellingen:

DRIE JAAR GOEDE PRAKTIJKEN UITDRAGEN

Al 15 jaar geeft het Minderhedenforum een stem aan mensen met een migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel. Het project Changemakers werkte lokaal, gedurende drie jaar, aan meer diversiteit in overlegfora, besturen, organisaties, … Vanuit deze ervaring ontwikkelde het Minderhedenforum een visie op participatie met aandacht voor superdiversiteit.

Waarom?

Kijk om je heen. Superdiversiteit domineert, is blijvend en groeiend. Zij geeft vorm aan de samenleving! Deze realiteit zien we niet altijd terug binnen overlegfora, besturen en organisaties. De vraag naar meer diversiteit binnen overlegfora, besturen en organisaties is een pleidooi voor kwaliteit. Bepaalde maatschappelijke problemen zijn zo complex dat het noodzakelijk is om de inzichten, perspectieven en benaderingen van alle betrokken actoren in het debat te horen. Alleen op die manier komen we tot een kwaliteitsvolle oplossing met een brede gedragenheid. Als belangenbehartiger van mensen met een migratieachtergrond, wil het Minderhedenforum duidelijk maken dat werken aan diversiteit en participatie geen optie, maar een noodzaak is.

Wat begrijpen we onder participatie met aandacht voor superdiversiteit?

Het gaat hier om een aanpak op twee fronten: beleid én samenleving. Hierbij focust men zich op: maatwerk, samenwerking, communicatie, trajecten en matching.

 • Maatwerk
  Geen statische methoden maar op maat van situaties, mensen, doelstellingen, betrokken partijen, socio-economische contexten, …
 • Samenwerking
  Vanuit een relatie van gelijkheid samenwerken met verschillende partners. Zij brengen andere perspectieven met zich mee waardoor diverse facetten belicht worden. Dit leidt tot een lange termijnvisie.
 • Communicatie
  Aandacht voor kwaliteit van communicatie. Ze moet geloofwaardig, correct, tijdig, eerlijk en gemeend zijn.
 • Proces
  Een participatief beleid doorvoeren, is een proces van informeren en afstemmen van meningen, inzichten en gevoelens. Schenk daarom aandacht aan getuigenissen, ontmoeting, coaching en vorming.
 • Matching
  Er is veel engagement, potentieel en goede wil aanwezig, maar individuen en organisaties vinden niet altijd de weg naar elkaar. Matching helpt hierbij.

Aanzetten tot actie

Changemakers.be wil aanzetten tot actie. Daarom werkten wij, vanuit onze concrete ervaringen, 13 acties uit waarmee je zelf aan de slag kunt. Laat je inspireren en kijk wat jij kan doen!

Ervaringen, verhalen en kennis delen

Changemakers.be gaat ook over het delen van jullie ervaringen, verhalen en kennis. Hebben jullie goede tips om anderen te inspireren? Welke verhalen zijn jullie bijgebleven? Zijn er acties die jullie al hebben uitgetest en hoe liep dit? Laat het ons en je netwerk weten op changemakers.be

Wil je zelf werken aan een participatief beleid in jouw buurt?

Contacteer ons
css.php