Vorig verhaal Volgend verhaal
DSC_2360

Congolezen in Aalst. Wie zijn ze?

De klassieke adviesraad is een beproefde vorm om werk te maken van beleidsparticipatie. Nochtans zijn deze raden allesbehalve een afspiegeling van onze diverse samenleving. Innovatieve vormen van beleidsparticipatie zoeken een antwoord op het deficit van de klassieke raden.

Burgers verenigen zich in actiegroepen, organiseren ad hoc petities, laten hun stem horen op informele fora en sociale media. Ook het debat met beleidsmakers is een meer effectieve manier om het beleid te interpelleren en je als geëngageerde burger te laten horen. Een debat brengt politiek dichter bij burgers. En al kun je je afvragen of panelleden en publiek niet al sterk betrokken zijn bij de politiek, op hun beurt slaan zij de brug naar hun achterban. De kracht van het middenveld bestaat er juist in de kloof met de politiek te dichten.

Innovatieve vormen van beleidsparticipatie zoeken een antwoord op het deficit van de klassieke raden. Melissa De Clippeleer

26 april 2014
Om te wegen op het lokale bestuur vond een debat met Congolese changemakers plaats in CC De Werf te Aalst op 26 april 2014.  Dit was een uitloper van een vormingstraject waarbij Changemakers vanuit de verschillende gemeenschappen in Aalst werkten aan visievorming over de uitdagingen van het samenleven in Aalst.

De inzet van het debat in Aalst was dat Congolese verenigingen de hand willen reiken naar het Aalsterse bestuur in de realisatie van meer begrip, een betere communicatie en dienstverlening. Het was een oproep tot meer inspraak en meer waardering van het lokale talent onder Aalstenaars met een migratieachtergrond. Vertegenwoordigers uit de sub-Saharaanse gemeenschap, wisten hun pleidooi te verrijken met sterke, persoonlijke getuigenissen. Ook Patrick Nsiala Kiese zette als moderator de stellingen op scherp. Met schepen Karim Van Overmeire (NV-A) en schepen Dylan Caesar (SD&P) dreigde het immers teveel een debat te worden over de plichten van de gemeenschap, de problematiek van taalbeheersing en de initiatieven van het bestuur om die problematiek aan te pakken.

Verenigingen, een meerwaarde voor gemeenschapsvorming, maatschappelijke activering en cultuurparticipatie. Melissa De Clippeleer

Het debat onderstreepte de rol van verenigingen en de meerwaarde die zij zouden kunnen bieden als het aankomt op gemeenschapsvorming, maatschappelijke activering en cultuurparticipatie. Meer dan de organisaties uit het klassieke middenveld zijn de etnisch-culturele verenigingen actief op veel verschillende levensdomeinen, zoals werk, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, met diverse activiteiten. Door die meerwaarde te erkennen verhoogt het beleid niet alleen de wederzijdse dialoog en betrokkenheid, maar werkt het evenzeer mee aan een positieve beeldvorming van de gemeenschap in de brede samenleving.

- Melissa De Clippeleer

Meewerkende organisaties
Vormingplus Vlaamse Ardennen Dender, ODiCé, Nieuwe Blik, Afrik’Aalst, Fontena vzw, Salisa vzw

Reageer

css.php