Vorig verhaal Volgend verhaal
Banner Onderwijsdebat.indd

Diversiteit in het onderwijs. Jongeren debatteren mee.

Onderwijs en opleiding zijn een hefboom voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Als de school erover waakt dat alle kinderen gelijke kansen krijgen, dan kan ze de ongelijke start voor kinderen uit kansarme gezinnen compenseren. Helaas is dat nu niet zo. Het onderwijs in Vlaanderen is nog steeds gesneden op maat van ouders en kinderen uit de witte middenklasse.

Tijdens een intensief vormingstraject bouwden een tiental jongeren met een migratieachtergrond een visie op over gelijke onderwijskansen. Daarna leerden ze in vijf sessies debatteren en oefenden in argumenteren, onderhandelen en spreken voor een groep. Het debat ‘Gelijke kansen en onderwijs’ dat nadien op 5 mei 2014 in Gent plaats vond, kaderde binnen het project Changemakers van het Minderhedenforum als uitloper van dit vormingstraject.

Jongeren overtuigen beleidsmakers van de urgentie van de problematiek Melissa De Clippeleer

Voor veel kinderen en jongeren met andere etnisch-culturele roots is de school niet altijd een veilige leeromgeving. Het vertrouwen in de leerkrachten en in zichzelf is vaak zoek. Terwijl dat vertrouwen net de voorwaarde is om te groeien. Daarom sloegen Essentia, PAJ, Changemakers Minderhedenforum en Youth@Change de handen in elkaar en startten een vormingstraject dat uitmondde in een debat. We stonden stil bij de rol van leerkrachten en de lerarenopleiding, de rol van de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) en de vooropgestelde onderwijshervorming.

Jonge Changemakers voelen zich gehoord en gewaardeerd. Melissa De Clippeleer

De jongeren hadden zich voorbereid en verdiept in een deelaspect. Hun persoonlijke getuigenis en die vanuit het publiek voegde een extra dimensie toe. Het debat werd door hun leefwereld verrijkt en overtuigde de beleidsmakers van de urgentie van de problematiek. Hun authentieke inbreng is bijzonder waardevol. Rechtstreekse dialoog met beleidsmakers creëert ruimte om naar elkaar te luisteren en verwerft wederzijds respect. En dat men het niet altijd eens is, hoeft niet in de weg te staan. Het is een troef van het debat dat de jonge Changemakers zich gehoord en gewaardeerd voelden. Hun betrokkenheid bij het beleid werd vergroot, maar ook de betrokkenheid van beleidsmakers bij hun leefwereld werd groter. De visies en verhalen van deze Changemakers zijn onmisbare bouwstenen voor het onderwijs van de toekomst.

– Melissa De Clippeleer

Dit traject was een samenwerking van Essentia, PAJ, Changemakers Minderhedenforum en Youth@Change.

Reageer

css.php