Vorig verhaal Volgend verhaal
foto_verhaal3

De Minderhedenadviesraad van
Oostende gaat voor Change

De Minderhedenadviesraad van de stad Oostende (MARO) bestaat al 11 jaar. Ooit klein begonnen, groeit de raad gestaag. Verschillende etnisch-culturele verenigingen uit Oostende worden vertegenwoordigd in de MARO, zij zijn ook de drijvende kracht van de levendige en superdiverse activiteiten die in de stad georganiseerd worden. De stad Oostende is in een snel tempo geëvolueerd naar een centrumstad met 20 % inwoners met een migratieachtergrond. Gezien deze realiteit beseft de MARO maar al te goed dat ze als adviesraad een belangrijke brug kan slaan tussen deze mensen en het lokale beleid.

Toen de MARO in 2012 met het project Changemakers in aanraking kwam, leken thema’s als beleidsparticipatie veraf en geen onmiddellijke oplossing voor de problemen waarmee de raad geconfronteerd werd. Naarmate de leden van de MARO de werking van het Minderhedenforum en Changemakers beter leerden kennen, werden er raakvlakken gevonden. Zo groeide de wil om samen in te zetten op meer en betere beleidsparticipatie van etnisch-culturele minderheden in Oostende. Samen gingen we op zoek naar nieuwe vormen van beleidsbeïnvloeding en dachten we na over verschillende ludieke acties en mogelijkheden in Oostende.

We geloven dat we iets groter kunnen realiseren in een netwerk van gelijkgestemden zoals de Changemakers, ten opzichte van de MARO alleen. Door dergelijke uitwisselingen, coaching, empowerment en begeleiding, met inbegrip van zoveel mogelijke relevante partners en middenvelden, vermijden we nodeloze en overbodige acties. Li Li Chong Careme – ondervoorzitter MARO

De MARO is sinds de aanvang van het project tot nu geëvolueerd naar een nog meer zelfbewustere organisatie die de handen uit de mouwen steekt om in Oostende tot betere samenwerkingen te komen met andere adviesraden. Zo organiseerden ze bijvoorbeeld een teambuilding tussen verschillende raden. Het bestuur is zich meer bewust van de manier waarop hun stem naar buiten gebracht kan worden, bijvoorbeeld door een ludieke actie te doen vlak voor de gemeenteraad. Beleidsparticipatie is geen doel op zich, maar het kan een middel zijn om bepaalde lokale thema’s in de kijker te zetten!

Dit traject was een samenwerking van de Minderhedenadviesraad Oostende, FMDO en het EIF-project Changemakers van het Minderhedenforum.

Reageer

css.php